Workshopul Connectivity Conservation Workshop: Guiding the Carpathian Region

În perioada 2 – 9 Noiembrie 2019 s-a organizat în cadrul proiectului Workshopul Connectivity Conservation Workshop: Guiding the Carpathian Region în Poiana Brașov (Resort Alpin) în colaborare cu Center for Large Landscape Conservation și IUCN WCPA Connectivity Conservation Specialist Group unde s-au discutat inclusiv rezultatele proiectului COREHABS si s-au analizat zone de studiu de caz selectate din Carpații Români pentru a aplica, testa și dezvolta în continuare noi orientări pentru crearea, desemnarea și gestionarea coridoarelor ecologice în contextul rețelelor ecologice formulându-se totodata abordări replicabile pentru proiectarea rețelelor ecologice mai eficiente și durabile care să mențină și să sporească conectivitatea și să conserve mai bine biodiversitatea.

Întâlnirea internațională Expert Consultation: Connectivity Conservation for Europe

În perioada 8-11 Octombrie 2018, în Brașov a avut loc întâlnirea internațională Expert Consultation: Connectivity Conservation for Europe, organizată de către Grupul de Specialiști în Conectivitate și Conservare, aflat sub îndrumarea Comisiei Mondiale a Ariilor Protejate, una dintre cele șase comisii ale Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, echipa BearConnect - INCDS Marin Dracea, Universitatea Transilvania (promotor al proiectului COREHABS - Coridoare ecologice pentru habitate și specii în România) si experții din Statele Unite ale Americii discutându-se modalitățile de desemnare a coridoarelor ecologice, de atenuare a impactului infrastructurii de transport, politicile de mediu din SUA și modalități privind implicarea comunităților și a factorilor de decizie în conservare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții libere pe teme rezultate din cadrul prezentărilor, a proiectelor și stabilirea unor colaborării ulterioare pe teme similare și s-au adus în discuție rezultatele preliminare ale proiectului COREHABS contribuind la dobândirea unor cunoștințe noi în domeniul conectivității și conservării cu posibilitatea adoptării unor modele funcționale aplicate în zone similare, facilitând transferul de bune practici dintre România și SUA și punând bazele unor colaborări ulterioare.

Primele coridoare ecologice validate pe Valea Prahovei și Valea Timișului

În cadrul proiectului COREHABS "Coridoare ecologice pentru habitate şi specii în România", au fost confirmate în teren primele două coridoare ecologice care au rezultat prin utilizarea metodelor moderne de modelare computerizată. Pentru validare au fost folosite camere de tip foto capcană, fiind surprinse astfel exemplare de urs, cerb, căprior și mistreț în mai multe locații din interiorul coridoarelor ecologice.

Validarea demonstrează importanța conservării zonelor respective pentru menținerea conectivității unor populații de mamifere pe termen mediu și lung.

Reamintim că proiectul este finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02 - Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor și este implementat printr-un parteneriat constituit între Universitatea Transilvania din Brașov (promotor de proiect), Universitatea București, Fundația Carpați, Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea SCDEP Brașov, Asociația Zarand și Asociația pentru Conservarea Biodiversității Biologice.