Finanțatori proiect

 

s1-eea-grants            mmap logo 

Granturile SEE

În perioada 2009-2014, Granturile SEE sprijină 86 de programe din 16 ţări din Europa. Granturile SEE sunt disponibile pentru cele 13 state membre ale UE care au aderat la Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE) în 2004, 2007 şi 2013, precum Grecia, Spania şi Portugalia.

Granturile SEE sunt finanţate în comun de către Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Cele trei ţări contribuie la schema de granturi în funcţie de mărimea şi bogăţia lor economică. Din suma de 993.5 milioane EUR alocate pentru perioada 2009-2014, Norvegia contribuie cu aproximativ 94%, Islanda în jur de 5% şi Liechtenstein puţin peste 1%. Organismul de decizie al Granturilor SEE este Comitetul Mecanismului Financiar, care este compus din reprezentanţi ai ministerelor de externe din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.