Activitatea 1: Dezvoltarea conceptuală a reţelei de conectivitate şi elaborarea pachetului de metodologii pentru identificarea coridoarelor

Activitatea urmăreşte dezvoltarea cadrului conceptual pentru întregul proiect. Activitatea are la bază necesitatea parcurgerii următoarelor etape:

A. Realizarea analizei literaturii internaţionale şi naţionale cu privire la coridoarele ecologice;

B. Identificarea lacunelor în cunoaştere şi formularea ipotezelor de lucru;

C. Realizarea unui compendiu al surselor relevante de date;

D. Realizarea cadrului conceptual pentru celelalte activităţi ale proiectului;

... citește mai departe

Activitatea 2: Cartarea reţelei de conectivitate pentru specii şi habitate, identificarea şi validarea coridoarelor

Aceasta activitate constă în identificarea coridoarelor ecologice la nivel naţional.

... citește mai departe

Activitatea 3: Îmbunătăţirea cadrului tehnic şi administrativ pentru monitorizarea şi gestionarea pe termen lung a coridoarelor ecologice

Dacă primele 2 activităţi ale proiectului au ca subiect dezvoltarea conceptuală şi ulterior identificarea şi verificarea eficienţei coridoarelor ecologice, cea de-a treia activitate are drept ţintă dezvoltarea de activităţi de monitorizare a coridoarelor ecologice, pe de o parte, şi de gestionare a acestora şi integrare în politicile sectoriale, pe de altă parte.

... citește mai departe

Activitatea 4: Asigurarea transparenţei şi a comunicării cu factorii interesaţi a activităţilor şi rezultatelor proiectului

Activitatea are ca scop comunicarea rezultatelor proiectului către factorii interesaţi şi factorii de decizie

... citește mai departe

Activitatea 5: Coordonarea consorţiului şi managementul proiectului

Proiectul propus are un grad mare de complexitate datorită tematicii, a modului de abordare propus, a tipurilor de sisteme investigate şi a numărului de parteneri implicaţi. Durata de implementare a proiectului este foarte scurtă, fiind necesare activităţi de coordonare a echipei de lucru astfel încât la final să se obţină rezultatele preconizate (scontate) folosind cât mai eficient resursele financiare, umane şi materiale disponibile.

... citește mai departe